Servis

Opravy svařovací techniky

 • V sídle firmy Centrum svářecí techniky
  • Svářečky předávejte včetně příslušenství (hořáky, zemnící/elektrodové kabely…), často se stává, že závada je právě v příslušenství, ne v samotném zdroji.
  • Evidenci zakázky učiňte v prodejně v přední části budovy. Prosíme o konkrétní popis závady. Váš požadavek zapíšeme a obdržíte potvrzující doklad o přijetí do servisu.
 • Externě – v zákaznických provozech
  • Dle telefonické nebo e-mailové dohody náš technik dorazí přímo do Vaší firmy. Při kontaktu s technikem prosím uveďte název a výrobce svařovacího zdroje a závadu, aby si technik mohl připravit potřebné díly na opravu.
  • Před zahájením opravy prosíme o součinnost obsluhy zdroje s  popsáním/předvedením závady.
  • Při externích opravách je nutné počítat s dalšími náklady na dopravu (ujeté kilometry tam i zpět, čas technika na cestě).
 • Svařovací zdroje doručené na naši dílnu opravujeme průběžně do 14 dnů. V případě prodlení (z důvodu dočasné nedostupných náhradních dílů, extrémní vytíženosti servisu) budete telefonicky informováni o zdržení.
 • Příslušenství opravujeme průběžně do 7 dní.
 • Expresně u smluvních partnerů do 48 hodin.
 • Při opravě dodržujeme pravidla dle normy ČSN EN 60974-4.
 • Svářečku/příslušenství rozkrytujeme, vyčistíme a následně odstraňujeme závady.
 • Vylučujeme dílčí opravy pouze některých závad – svařovací zdroj/příslušenství po opravě musí být kompletně funkční a v bezvadném stavu.
 • Na provedené opravy poskytujeme záruku v délce 6 měsíců.
 • Příslušenství opravujeme průběžně do 7 dní.
 • Expresně u smluvních partnerů do 48 hodin.

revize svářeček

Pro dosažení trvalé bezpečnosti a správné funkce elektrické svářečky, má její provozovatel povinnost zajistit si pravidelně se opakující kontroly a revize. Z tohoto důvodu jsme vytvořili pro firmy a živnostníky systém pravidelných revizí se specializací na obloukové svářečky. Výsledkem je pečlivě provedená a komplexní revize kvalifikovaným pracovníkem – revizním technikem.

 • Postup při provádění revize
  • Zákazník je předem telefonicky informován o termínu revize.
  • Revize probíhá zpravidla na provozovně zákazníka – předem prosím připravte technikovi pracoviště, na kterém budete svařovací zdroje soustředit. Dle dohody lze menší svařovací zdroje zavést i na náš servis a revize provedeme u nás na dílně.
  • Obvyklá časová náročnost je 0,5-1,5h na jeden svařovací zdroj. Odpracovaná doba se počítá dle skutečnosti.
  • Závady technik odstraňuje okamžitě, náročnější opravy po dohodě se zákazníkem.
  • Možné doškolení obsluhy či operativní řešení potíží dle Vašich potřeb.
 • Osnova prováděných prací
  • Nejprve technik svářečku rozkrytuje, vyčistí.
  • Následuje vizuální prohlídka obvodů, hořáků, svař. kabelů, přívodního kabelu.
  • Kontrola a dotažení silových spojů a svorek.
  • Měření ochranných vodičů, izolačních stavů, unikajících proudů.
  • Měření rozsahu svařovacího proudu a výstupního napětí na prázdno.
  • Funkční zkoušky – vypínačů, signalizace, dynamiky oblouku, plynového ventilu.
  • Kontrola průvodní dokumentace – návodu k obsluze.
  • Na závěr označí technik zdroj štítkem s datem provedení revize. Následně vyhotovuje revizní zprávy, které odesílá doporučeně provozovateli.
 • Postupujeme podle průvodní dokumentace svařovacích zdrojů – návody k obsluze.
 • Současně se řídíme národními předpisy – zákony, nařízeními vlády, technickými normami.
 • Doložíme odbornou kvalifikaci pracovníků a oprávnění firmy pro provádění revizí.
 • Dobu opakování revize určuje výrobce nebo národní předpisy.
 • Lhůty pravidelných revizí za běžného provozu nepřesahují 12 měsíců.
 • Platné revize jsou vyžadovány při zavedených standardech ISO.

Kalibrace/validace svářeček

Součástí certifikace svařování je proces kalibrace/validace. Postupujeme dle kalibračního postupu, který obsahuje metodiku postupů kalibrace svařovacích zařízení. Výstupem kalibrace je „kalibrační a validační protokol„. Kalibrace a validace zdrojů svařovacího proudu jsou prováděny dle platných norem ČSN EN IEC 60974-14:2018 a ČSNEN ISO 17662.

Kalibrují se elektrické parametry napětí, proudu a podávací rychlost. Správná technika obloukového svařování vyžaduje přesné měření parametrů napětí, proudu a rychlosti podávání přídavného materiálu.

Kalibrace resp. validace je nejčastěji prováděna u zákazníka, vždy ale záleží na velikosti a počtu zdrojů a po domluvě je možné dovést zařízení přímo k nám do dílny.

Kalibračním zařízením KLE2 s maximální zátěží do 600A od značky EWM Hightec Welding GmbH.

KONZULTACE

Nevíte si rady, která svařovací metoda ta nejvhodnější? Domluvte si konzultaci. Vše s vámi pečlivě probereme a navrhneme optimální řešení. Konzultaci je možné realizovat externě na straně zákazníka (včetně např. proškolení zaměstnanců) a rovněž i u nás na prodejně.

Cílem konzultace je zákazníkovi pomoci vybrat optimální svářecí zařízení jak z hlediska svařovacích parametrů a využitelnosti, tak z hlediska efektivity práce, využitelnosti jednotlivých svářecích plynů, svařovacích metod i kombinací svářecích plynů a svařovacích zařízení.

Při konzultaci najdeme nejvhodnější svářečku pro činnost zákazníka s ohledem na dostupné technologie. Při samotném nákupu pak dojde i k zaškolení pracovníků obsluhy svářeček včetně praktického vyzkoušení. Důraz také klademe na předání informací ohledně pravidelné údržby tak, aby zůstaly zachovány vlastnosti zařízení.

Děkujeme za váš zájem o naše služby. Konkrétní službu si můžete objednat přímo na telefonním čísle +420 465 534 427 nebo nám odešlete vyplněný formulář níže a my se vám již ozveme a domluvíme se společně na termínu.