Pravidelná revize obloukových svářeček

Zapsal: David Horáček | aktualizace dne: 03.11.2018 v 22:13 hod.

Systém komplexních revizí obloukových svářeček

Aby bylo dosaženo trvalé bezpečnosti a správné funkce elektrické svářečky (zdroje svařovacího proudu), má provozovatel zajistit pravidelné - termínově opakované kontroly a revize.

Vytvořili jsme pro firmy a živnostníky systém pravidelných revizí se specializací na obloukové svářečky. Výsledkem je pečlivě provedená a komplexní revize kvalifikovaným pracovníkem - revizním technikem s přesně definovanými úkony.

Osnova komplexní revize svářečky

 • Demontáž krytů a čištění tlakem a vysavačem.
 • Vizuální prohlídka obvodů, hořáků, kabelů,...
 • Kontrola a dotažení silových - výstupních a vstupních spojů a svorek.
 • Měření ochranných vodičů, izolačních stavů a unikajících proudů.
 • Měření rozsahu svařovacího proudu a měření výstupního napětí naprázdno.
 • Funkční zkoušky - vypínače, ovládací prvky - signalizace, dynamika oblouku, plynový ventil.
 • Kontrola průvodní dokumentace - návod k obsluze.
 • Označení štítkem s datem provedení revize.
 • Vyhotovení revizní zprávy a doporučené odeslání provozovateli.

Z odborného hlediska jsou prováděné úkony v souladu s průvodní dokumentací a technickou normou ČSN EN 60974-4. Měřicí přístroje a vybavení použité při revizi svářečky splňují technické požadavky a jsou pravidelně kalibrovány.

Postupy při komplexní revizi svářeček

 • Zákazník je předem telefonicky informován o termínu revize.
 • Probíhá na připraveném pracovišti zpravidla v provozovně zákazníka.
 • Obvyklá časová náročnost je 30 min. až 1,5 hodiny a počítá se skutečnost.
 • Závady se odstraňují okamžitě a náročnější opravy po dohodě se zákazníkem.
 • Doškolení obsluhy, řešení potíží podle potřeby.

Legislativa a termíny u revizí svářeček

 • Postupujeme podle průvodní dokumentace - návody k obsluze.
 • Současně se řídíme národními předpisy - zákony, nařízeními vlády, technickými normami.
 • Doložíme odbornou kvalifikaci pracovníků a oprávnění firmy pro provádění revizí.
 • Dobu opakování revize určuje výrobce nebo národní předpisy.
 • Lhůty pravidelných revizí za běžného provozu nepřesahují 12 měsíců.
 • Platné revize jsou vyžadovány při zavedeném ISO.

Položky komplexní revize svářečky

 • Práce specializovaného revizního technika u zákazníka.
 • Zpracování a doporučené předání revizní zprávy.
 • Dopravné servisního vozidla - zpáteční.
 • Partneři mají smluvní ceny podle rozsahu spolupráce.

První hodina práce je vždy účtována celá a další započatá hodina je účtována po 30 minutách.

Revize svářečky je čištění, kontrola, měření, zkoušky, zpráva

Rezervujte si termín u Michala Kubeše zde...

zpět servis.html