Videa o svařování

Technologie, metody, svařovací zdroje MMA, WIG/TIG, MIG/MAG,..

Tetrix 200 Comfort 2.0

EWM


Titan XQ Puls

Princip


Xnet

Princip


Xnet 2.0

Princip


Pico 160

WIG = Wolfram-Inert-Gas (wolfram-inertní-plyn)

TIG = Tungsten-Inert-Gas (totéž anglicky)

Při svařování WIG ohřívá a taví základní materiál neodtavující se elektroda. Elektrický oblouk hoří mezi elektrodou a obrobkem. Tavná lázeň a elektroda jsou chráněny ochranným plynem, který proudí z plynové hubice. Elektroda je umístěna v jejím středu. Jako ochranné plyny se používají argon, hélium anebo směsi těchto plynů.


svařování forceArc

Princip