Videa o svařování

Ukázky metod pro obloukové svařování MMA, WIG/TIG, MIG/MAG,..

Odborník v oboru svařování

Mechanik Olda pozval hosta Honzu

 • Škodlivost svařování elektrickým obloukem..
 • Vliv přípravy materiálu - okuje apod..
 • Nejčastější chyby při svařování..
 • Jak začít se svařováním..
 • A další dotazy a témata..

Svařování metodou WIG/TIG

WIG = Wolfram-Inert-Gas (wolfram-inertní-plyn)

TIG = Tungsten-Inert-Gas (totéž anglicky)

Při svařování WIG ohřívá a taví základní materiál neodtavující se elektroda. Elektrický oblouk hoří mezi elektrodou a obrobkem. Tavná lázeň a elektroda jsou chráněny ochranným plynem, který proudí z plynové hubice. Elektroda je umístěna v jejím středu. Jako ochranné plyny se používají argon, hélium anebo směsi těchto plynů.


TIG - LiftArc

To je ten vypínač MMA/TIG na ovládacím panelu u většiny invertorových svářeček pro obalenou elektrodu.

Použité vybavení:

 • hořák pro TIG s kolečkem pro pouštění plynu (mínus pól)
 • zemnící kabel s kleštěmi (plus pól)
 • wolframovou elektrodu např. fialová z produkce Abicor Binznel
 • tlaková láhev s plynem Argon čistoty 4.6 a vyšší
 • redukční ventil na tlakovou láhev s výstupem nejlépe 0 - 15 litrů

Svařování trubičkovým drátem

Použito:

 • Trubičkový drát Innershield (podstatě na ruby převrácená obalená elektroda)
 • Invertorový svařovací zdroj 350A
 • Podavač trubičkového drátu
 • Kus poctivé kolejnice