Slovník svařování

Najdete zde důležité pojmy spojené s vlastnostmi svářečky, které jsou nezbytné při výběru svařovací metody i svařovacího zdroje. Vysvětlení termínu je převzato z různých norem, návodů a doplněno vlastními poznatky ze svařovací praxe. Slovníček budeme postupně rozšiřovat o další termíny.

Patentovaný proces EWM activArc zajišťuje prostřednictvím vysoce dynamického regulačního systému, že zůstává při změnách zdálenosti mezi svařovacím hořákem a tavnou lázní, např. při ručním svařování, přiváděný výkon téměř konstantní. Napěťové ztráty následkem zkrácení vzdálenosti mezi hořákem a tavnou lázní se kompenzují zvýšením proudu (ampérů na volt – A/V) a obráceně. Tím se znesnadní přilepení wolframové elektrody v tavné lázni a redukují se příměsky wolframu. To je zvláště výhodné při stehování a bodování!

Činnost prováděná na zdroji svařovacího proudu (oblouková svářečka), při které se zjišťuje technický stav elektrického vybavení ( zřízení ) svářečky a to měřením, funkční zkouškou, vizuální prohlídkou. Výsledkem kontroly je zjištění technického stavu svářečky a její správné funkce z hlediska svařovacích vlastností.

anglicky MIG (Metal-inert-gas = kov-inertní plyn) a MAG (Metal-aktiv-gas = kov-aktivní plyn) dnes nejrozšířenější metota pro svařování ocelových konstrukcí nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, ale v důsledku využívání pulzního oblouku také pro svařování hliníku a vysokolegovaných ocelí.

anglicky MMAW (Manual-Metal-Arc-Welding) je možno spojovat téměř všechny kovy.

Je napětí mezi výstupními svorkami , dodává-li zdroj svařovací proud.

Je napětí mezi výstupními svorkami vyjádřeno ve voltech – V

Je elektrický proud dodávaný zdrojem svařovacího proudu během svařování. Vyjádřeno v ampérách – A

Činnost prováděná při kontrole svářečky a zkoušením se zjišťuje stav elektrického zařízení zdoje svařovacího proudu z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi svářečky. Výsledkem revize svářečky je stav zařízení svářečky z hlediska bezpečnosti.

V případě prováděné komplexní revize je výsledkem bezpečný stav svářečky i plně funkční stav z hlediska svařovacích parametrů elektrického oblouku. Přitom bezpečnost elektrického zařízení je schopnost neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo vyvolanými účinky elektřiny

Je systém, který zajistí ochranu částí a tím celého zdroje svařovacího proudu před nadměrnými teplotami vyplývajícími z určitých podmínek tepelného přetížení.
Je údaj vyjadřující zatížení svářečky za časový interval. Pro výpočet se používá doba jednoho úplného cyklu 10 min.
Obecně oblouková svářečka čili zdroj proudu a napětí s požadovanými charakteristikami vhodnými pro obloukové svařování a příbuzné procesy.

Další zajímavé informace