Články označené: Kontrola

kontrola obloukové svářečky

čisnnost prováděná na elektrickém zařízení oblouké svářečky, při které se zjišťuje technický stav elektrických komponentů, modulů zdroje svařovacího proudu. Při kontrole vyškolený specialista zjišťuje zkouškou, měřením a prohlídkou svařovací vlastnosti.

revize obloukové svářečky

Činnost prováděná při kontrole svářečky a zkoušením se zjišťuje stav elektrického zařízení zdoje svařovacího proudu z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi svářečky. Výsledkem revize svářečky je stav zařízení svářečky z hlediska bezpečnosti.

V případě prováděné komplexní revize je výsledkem bezpečný stav svářečky i plně funkční stav z hlediska svařovacích parametrů elektrického oblouku. Přitom bezpečnost elektrického zařízení je schopnost neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo vyvolanými účinky elektřiny