Slovník obloukového svařování a plasmového řezání

Zapsal: David Horáček | aktualizace dne: 08.07.2018 v 22:34 hod.

Slovník obloukového svařování a plasmového řezání

Slovíčka, pojmy a definice používané ve svařovací technice

Najdete zde důležité pojmy spojené s vlastnostmi svářečky, které jsou nezbytné při výběru svařovací metody i svařovacího zdroje.
Vysvětlení termínu je převzato z různých norem, návodů a doplněno vlastními poznatky ze svařovací praxe.
Slovníček budeme postupně rozšiřovat o další termíny.

activArc ve spojení s WIG

Patentovaný proces EWM activArc zajišťuje prostřednictvím vysoce dynamického regulačního systému, že zůstává při změnách zdálenosti mezi svařovacím hořákem a tavnou lázní, např. při ručním svařování, přiváděný výkon téměř konstantní. Napěťové ztráty následkem zkrácení vzdálenosti mezi hořákem a tavnou lázní se kompenzují zvýšením proudu (ampérů na volt - A/V) a obráceně. Tím se znesnadní přilepení wolframové elektrody v tavné lázni a redukují se příměsky wolframu. To je zvláště výhodné při stehování a bodování!

forceArc puls MIG/MAG

Kontrola obloukové svářečky

Činnost prováděná na zdroji svařovacího proudu (oblouková svářečka), při které se zjišťuje technický stav elektrického vybavení ( zřízení ) svářečky a to měřením, funkční zkouškou, vizuální prohlídkou. Výsledkem kontroly je zjištění technického stavu svářečky a její správné funkce z hlediska svařovacích vlastností

kontrola obloukové svářečky

čisnnost prováděná na elektrickém zařízení oblouké svářečky, při které se zjišťuje technický stav elektrických komponentů, modulů zdroje svařovacího proudu. Při kontrole vyškolený specialista zjišťuje zkouškou, měřením a prohlídkou svařovací vlastnosti.

MIG/MAG - svařování drátovou elektrodou v ochranném plynu

anglicky MIG (Metal-inert-gas = kov-inertní plyn) a MAG (Metal-aktiv-gas = kov-aktivní plyn) dnes nejrozšířenější metota pro svařování ocelových konstrukcí nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, ale v důsledku využívání pulzního oblouku také pro svařování hliníku a vysokolegovaných ocelí.

MMA - svařování obalenou elektrodou

anglicky MMAW (Manual-Metal-Arc-Welding) je možno spojovat téměř všechny kovy.

Napětí na oblouku - při zatížení

Je napětí mezi výstupními svorkami , dodává-li zdroj svařovací proud.

Napětí naprázdno

Je napětí mezi výstupními svorkami vyjádřeno ve voltech - V

Proud - svařovací proud

Je elektrický proud dodávaný zdrojem svařovacího proudu během svařování. Vyjádřeno v ampérách - A

revize obloukové svářečky

Činnost prováděná při kontrole svářečky a zkoušením se zjišťuje stav elektrického zařízení zdoje svařovacího proudu z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi svářečky. Výsledkem revize svářečky je stav zařízení svářečky z hlediska bezpečnosti.

V případě prováděné komplexní revize je výsledkem bezpečný stav svářečky i plně funkční stav z hlediska svařovacích parametrů elektrického oblouku. Přitom bezpečnost elektrického zařízení je schopnost neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo vyvolanými účinky elektřiny

tepelná ochrana

Je systém, který zajistí ochranu částí a tím celého zdroje svařovacího proudu před nadměrnými teplotami vyplývajícími z určitých podmínek tepelného přetížení.

zatěžovatel

Je údaj vyjadřující zatížení svářečky za časový interval. Pro výpočet se používá doba jednoho úplného cyklu 10 min.

zdroj svařovacího proudu

Obecně oblouková svářečka čili zdroj proudu a napětí s požadovanými charakteristikami vhodnými pro obloukové svařování a příbuzné prosesy.