Plyny pro svařování

Zodpovídá: Marie Trávníčková | Aktualizace dne: Čtvrtek, 02 Duben 2020 11:16

Technické plyny

Výměna náplně technických plynů pro svařování

Je možná pouze na základě schválené smlouvy o pronájmu tlakové láhve se společností Riessner Gase s.r.o. Společnost Centrum svářecí techniky s.r.o. je zprostředkovatelem obchodu. Aby mohla být smlouva uzavřena, je vyžadována osobní návštěva u nás v provozovně, kde obdržíte další pokyny.

Doklady potřebné pro vyplnění smlouvy

  • U podnikajích osob je nutné doložit výpis z živnostenského rejstříku a doklad totožnosti
  • U občanů (nepodnikajících osob) doložit doklad totožnosti

Skladem jsou 20l a 50l tlakové láhve s plynem

  • Kysličník uhličitý
  • Argon s čistotou složení 4.6, 4.8, 5.0
  • Směsný plyn Argon K2 (97,5% Ar + 2,5% CO2)
  • Směsný plyn Progen 18 (82% Ar + 18% CO2)
  • Acetylen
  • Kyslík

Odkaz na tabulku technických plynů

Ceník nájemného a ceník technických plynů

Informace o doporučených cenách nájemného Vám bude sdělena u nás v provozovně nebo na telefonním čísle +420 465 534 427.

Ilustrační fotografie technických plynů

20l Lahve Riessner Gase
20l Lahve Riessner Gase
50l Lahve Riessner Gase
50l Lahve Riessner Gase

Firma Riessner Gase s.r.o. patří mezi dodavatele technických, potravinařských a zvláštních plynů působících na českém trhu a je dceřinou společností firmy Riessner Gase GmbH, která od svého založení v r.1945 neustále roste a rozšiřuje svoje podnikání a působnost.

Malé láhve CO²/5kg pro svařování - prodej i výměna

Zakoupení lahve

Plnou lahev je možné zakoupit v sídle společnosti Centrum svářecí techniky s.r.o. za cenu dle platného aktuálního ceníku.

Výměna lahve

Probíhá na počkání tzv. "kus za kus". Zákazník dodá prázdnou lahev, kterou u nás zakoupil (případně je vlastníkem stejného typu viz. obrázek), a obdrží výměnou lahev plnou. Zaplatí pouze náplň. Cena náplně dle aktuálního ceníku.

100% CO2 pro svařování

100% CO2 pro svařování

Malé láhve Corgon 18/8l, Argon 100%/8l pro svařování - prodej i výměna

Zakoupení lahve

Plnou lahev je možné zakoupit v sídle společnosti Centrum svářecí techniky s.r.o. za cenu dle platného aktuálního ceníku.

Výměna lahve

Probíhá na počkání tzv. "kus za kus". Zákazník dodá prázdnou lahev, kterou u nás zakoupil (případně je vlastníkem stejného typu viz. obrázek), a obdrží výměnou lahev plnou. Zaplatí pouze náplň. Cena náplně dle aktuálního ceníku.

Argon 100% a Corgon 18%/8l

Argon 100% a Corgon 18%/8l