Metody obloukového svařování a plasmového řezání

Zapsal: David Horáček | aktualizace dne: 04.01.2015 v 20:54 hod.

MMA - svařování obalenou elektrodou

anglicky MMAW (Manual-Metal-Arc-Welding) je možno spojovat téměř všechny kovy.

MIG/MAG - svařování drátovou elektrodou v ochranném plynu

anglicky MIG (Metal-inert-gas = kov-inertní plyn) a MAG (Metal-aktiv-gas = kov-aktivní plyn) dnes nejrozšířenější metota pro svařování ocelových konstrukcí nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, ale v důsledku využívání pulzního oblouku také pro svařování hliníku a vysokolegovaných ocelí.