Články označené: Ampéry

Proud - svařovací proud

Je elektrický proud dodávaný zdrojem svařovacího proudu během svařování. Vyjádřeno v ampérách - A

zdroj svařovacího proudu

Obecně oblouková svářečka čili zdroj proudu a napětí s požadovanými charakteristikami vhodnými pro obloukové svařování a příbuzné prosesy.