Odbočení přes plnou čáru

Zápis: David Horáček | Aktualizováno dne: 08.01.2020 v 20:00 hod.

Odbořování přes plnou čáru

Můžete k nám do areálu vjíždět přes plnou čáru?

Při odbočování do areálu svářecí techniky přes plnou čáru se jedná o přejíždění vodorovné značky V 1a "Podélná čára souvislá" a Vyhláška č. 294/2015 Sb. stanovuje význam této dopravní značky.

Podélná čára souvislá - význam a její úžití

Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu. Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky. Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Odbočení přes plnou čáru

zpět do: firemní články